Опис дисципліни "Мистецтво перекладу та теорія інтерпретації (англійська мова)"

Назва модуля: Мистецтво перекладу та теорія інтерпретації (англійська мова)

Код модуля: 6.020303_6_2_02

Тип модуля: вибірковий