Опис дисципліни "Семантико-стилістичні проблеми перекладу текстів різних жанрів (англійська мова)"

Назва модуля: Семантико-стилістичні проблеми перекладу текстів різних жанрів (англійська мова)

Код модуля: 6.020303_5_2_05

Тип модуля: вибірковий