Опис дисципліни "Основи професійної діяльності усного перекладача"

Назва модуля (дисципліни): Основи професійної діяльності усного перекладача

Код модуля (дисципліни): 6.020303_6_2_01

                                               (XXX – код спеціальності, N_N_NN – номер рядка с записом дисципліни  в РНП) 

Тип модуля (дисципліни): вибіркова

                                                               (обов'язкова, вибіркова)