Опис дисципліни "Сучасна література країн, мова яких вивчається (англійська)"

Назва модуля (дисципліни): Сучасна література країн, мова яких вивчається (англійська)

Код модуля (дисципліни): 6.020303 6_2_03

(XXX – код спеціальності, N_N_NN – номер рядка с записом дисципліни  в РНП)

Тип модуля (дисципліни): вибору ВНЗ

(обов'язкова, вибіркова)