Опис дисципліни "Практичний курс другої іноземної мови (німецька) і перекладу

Назва модуля (дисципліни): Практичний курс другої іноземної (німецької) мови і перекладу

Код модуля (дисципліни): 6.020303 _5_1_02

                                               (XXX – код спеціальності, N_N_NN – номер рядка с записом дисципліни  в РНП) 

Тип модуля (дисципліни): за вибором ВНЗ

                                                              (обов'язкова, вибіркова)