Опис дисципліни Частина І Практика усного та писемного мовлення (основна іноземна мова)