1_1_01_Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Нажмите на ссылку 1_1_01_МОНДОІВ_РНП.pdf, чтобы просмотреть файл.