Роль фундаментальних дисциплін в підготовці спеціалістів