Дисципліни і види контролю знань в ОСІННЬОМУ семестрі 2017/2018 н.р.

Увага! Практичні заняття з Фізвиховання проводяться для студентів всіх спеціальностей за денною формою навчання з 1 по 7 семестр включно!

Використовуйте пошук - пошук можна проводити за будь-яким фрагментом назви групи, дисципліни і т.і.
1) зайдіть до потрібних витягів з робочих навчальних планів; 2) перейдіть на сторінку "Поиск"; 3) введіть номер групи або інше; 4) Після цього натисніть кнопку "Сохранить настройки".

Изолированные группы: Все участники
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...52 ()
Напрям / спеціальність Група Дисципліни
Кафедра ВІІУ # Освітній ступінь бакалавр # Напрям # Спеціальність 032 Історія та археологія # Спеціалізація # іа-16д
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Українська мова (за професійним спрямуванням)зал; 14140
2Іноземна мовазал; 0280
3Історія України, української філософії та культуризал; 14140
4Історія та філософія Античностіісп; 28140
5Історія та філософія середніх віківісп; 28280
6Історія науки і технікик.рб; ісп; 28140
  Просмотр записи
Кафедра ВІІУ # Освітній ступінь бакалавр # Напрям # Спеціальність 032 Історія та археологія # Спеціалізація # іа-17д
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Історія України та української культуриісп; 28140
2Іноземна мовазал; 0280
3Збереження життя та здоров'я людини(БЖД і ООП,Екологія)зал; 28140
4Комп’ютерні інформаційні технологіїзал; 1470
5Спеціальні історичні дисциплінизал; 14140
6Археологія та методика польової археологіїісп; 28140
7Історія первісного суспільстваісп; 28140
  Просмотр записи
Кафедра ВІІУ # Освітній ступінь магістр # Напрям # Спеціальність 032 Історія та археологія. # Спеціалізація Історія # іаі-16дм
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Дослідження націоналізму в історичному виміріісп; 14140
2Філософія історіїісп; 14140
3Публічна історія. Історичне знання в сучасному суспільствізал; 14140
4Критична історія державиісп; 14140
  Просмотр записи
Кафедра ВІІУ # Освітній ступінь магістр # Напрям # Спеціальність 032 Історія та археологія # Спеціалізація Історія # іаі-16зм
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Дослідження націоналізму в історичному виміріінд.з.; ісп; 420
2Філософія історіїінд.з.; ісп; 420
3Публічна історія. Історичне знання в сучасному суспільствіінд.з.; зал; 420
4Критична історія державиінд.з.; ісп; 420
  Просмотр записи
Кафедра ВІІУ # Освітній ступінь магістр # Напрям # Спеціальність 032 Історія та археологія. # Спеціалізація Історія # іаі-17дм
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Методологія та організація наукових дослідженьзал; 14140
2Іноземна мовазал; 0140
3Історіографія та біографістикаісп; 28280
4EU Lawісп; 14140
5Світова історія військової справиісп; 42420
  Просмотр записи
Кафедра ВІІУ # Освітній ступінь бакалавр # Напрям 6.020302 Історія # Спеціальність 7.02030201 Історія # Спеціалізація # юі-341 юі-341і
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Іноземна мовазал; 000
2Заняття у секціяхзал; 0280
3Історія Азії та Африкиісп; 28280
4Сучасна історія Західної Європи та Північної Америник.рб; ісп; 14140
5Теорії нації та націоналізму у історичному аспектіісп; 28140
6Світова історія торгівельних відносинісп; 21140
7Світова історія інакомисленнязал; 28140
8Старослов’янська мовазал; 000
9Іноземна мова теорія та практика перекладузал; 0840
  Просмотр записи
Кафедра ВІІУ # Освітній ступінь бакалавр # Напрям 6.020302 Історія* # Спеціальність # Спеціалізація # юі-351
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Українська мова (за професійним спрямуванням)ісп; 0140
2Іноземна мовазал; 0280
3Історія Західної Європи та Північної Америки нового часук.рб; зал; ісп; 28280
4Педагогічна психологіяісп; 14140
5Психологія ділового спілкуваннязал; ісп; 1470
6Політологіяісп; 28140
7Джерелознавствозал; ісп; 28140
8Історія українського козацтваісп; 28140
  Просмотр записи
Кафедра ГРФП # Освітній ступінь бакалавр # Напрям # Спеціальність 035 Філологія # Спеціалізація Германські мови та літератури (переклад включно) # амп-16д
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Українська мова (за професійним спрямуванням)зал; 14140
2Практика усного та писемного мовлення з основної іноземної мови (Вступ) ісп; 0980
3Порівняльна стилістика іноземної та української мови та інтерпретація текстук.рб; ісп; 7140
4Практичний курс другої іноземної мовиісп; 0560
5Практика перекладу з основної іноземної мовизал; 0140
6Практика перекладу з другої іноземної мовизал; 0140
7Література країн, мова яких вивчаєтьсязал; 0210
  Просмотр записи
Кафедра ГРФП # Освітній ступінь бакалавр # Напрям # Спеціальність 035 Філологія # Спеціалізація Германські мови та літератури (переклад включно) # амп-16з амп-16зі
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Українська мова (за професійним спрямуванням)інд.з.; зал; 220
2Практика усного та писемного мовлення з основної іноземної мови (Вступ)інд.з.; ісп; 0180
3Порівняльна стилістика іноземної та української мови та інтерпретаціяк.рб; ісп; 220
4Практичний курс другої іноземної мовиінд.з.; ісп; 0100
5Практика перекладу з основної іноземної мовиінд.з.; зал; 020
6Практика перекладу з другої іноземної мовиінд.з.; зал; 020
7Література країн, мова яких вивчаєтьсяінд.з.; зал; 040
  Просмотр записи
Кафедра ГРФП # Освітній ступінь бакалавр # Напрям # Спеціальність 035 Філологія # Спеціалізація Германські мови та літератури (переклад включно) # амп-17д
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Історія України і української культуриісп; 14140
2Збереження життя та здоров'я людини(БЖД і ООП, Екологія)зал; 28140
3Комп’ютерні інформаційні технологіїзал; 1470
4Практичний курс основної іноземної мови (Вступ)ісп; 01120
5Вступ до перекладознавстваісп; 1470
6Лінгвокраїнознавство країн основної іноземної мовизал; 1470
  Просмотр записи
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...52 ()

        
 

Напрям
Група
 Дисципліна