Дисципліни і види контролю знань в ВЕСНЯНОМУ семестрі 2017/2018 н.р.

Увага! Практичні заняття з Фізвиховання проводяться для студентів всіх спеціальностей за денною формою навчання з 1 по 7 семестр включно!

Використовуйте пошук - пошук можна проводити за будь-яким фрагментом назви групи, дисципліни і т.і.
1) зайдіть до потрібних витягів з робочих навчальних планів; 2) перейдіть на сторінку "Поиск"; 3) введіть номер групи або інше; 4) Після цього натисніть кнопку "Сохранить настройки".

Изолированные группы: Все участники
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...55 ()
Напрям / спеціальність Група Дисципліни
Кафедра ВІІУ # Освітній ступінь бакалавр # Напрям # Спеціальність 032 Історія та археологія # Спеціалізація # іа-16д
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Українська мова (за професійним спрямуванням)зал; 0140
2Іноземна мовазал; 0280
3Управління проектамизал; 1470
4Фізичне вихованнязал; 0280
5Історія України, української філософії та культуриісп; 14140
6Філософія історіїісп; 28140
7Етнологіяісп; 14140
8Історія Південно-Тихоокеанського регіонуісп; 14140
9Історія Британської імперіїзал; 14140
  Просмотр записи
Кафедра ВІІУ # Освітній ступінь бакалавр # Напрям # Спеціальність 032 Історія та археологія # Спеціалізація # іа-17д
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Історія України та української культуриісп; 28140
2Іноземна мовазал; 0280
3Філософіязал; 14140
4… ,Екологіязал; 1400
5Фізичне вихованнязал; 0280
6Історична географіяісп; 14140
7Історія Стародавнього Сходуісп; 28140
8Історія Античностізал; 28280
  Просмотр записи
Кафедра ВІІУ # Освітній ступінь магістр # Напрям # Спеціальність 032 Історія та археологія. # Спеціалізація Історія # іаі-16дм
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Науково-дослідна робота студентів з історіїзал; 000
2Наукова з відривом від виробництва (педагогічна)практ; 000
3Випускна кваліфікаційна робота магістразахист; 000
4Історична герменевтикаісп; 16160
  Просмотр записи
Кафедра ВІІУ # Освітній ступінь магістр # Напрям # Спеціальність 032 Історія та археологія # Спеціалізація Історія # іаі-16зм
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Науково-дослідна робота студентів з історіїзал; 000
2Переддипломна практика практ; 000
3Випускна кваліфікаційна робота магістразахист; 000
4Історична герменевтикаінд.з.; ісп; 220
  Просмотр записи
Кафедра ВІІУ # Освітній ступінь магістр # Напрям # Спеціальність 032 Історія та археологія. # Спеціалізація Історія # іаі-17дм
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Основи педагогіки вищої школизал; 14140
2Іноземна мовазал; 0140
3Історична герменевтикаісп; 14140
4Публічна історія. Історичне знання в сучасному суспільствіісп; 28140
5Актуальні проблеми європейської історіїзал; 28140
  Просмотр записи
Кафедра ВІІУ # Освітній ступінь бакалавр # Напрям 6.020302 Історія # Спеціальність 7.02030201 Історія # Спеціалізація # юі-341 юі-341і
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Сучасна історія Західної Європи та Північної Америниісп; 14140
2Методика викладання історіїісп; 28140
3Історія Латинської Америкиісп; 28280
4Публічна історія та історична політиказал; 28140
5Краєзнавствозал; 28140
6Виробнича практикапракт; 000
7Комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальностід.ісп.; 000
8Іноземна мова теорія та практика перекладуісп; 0420
  Просмотр записи
Кафедра ВІІУ # Освітній ступінь бакалавр # Напрям 6.020302 Історія* # Спеціальність # Спеціалізація # юі-351
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Іноземна мовазал; 0200
2Фізичне вихованнязал; 0200
3Історія Західної Європи та Північної Америки нового часуісп; 10100
4Історія педагогіки та загальна педагогікаісп; 15100
5Актуальні проблеми археологіїї Східної Україниісп; 10100
6Українська етнографіязал; ісп; 20100
7Навчальна з відривом від теоретичного навчання (археологічна)практ; 000
8Історія Азії та Африкиісп; 30200
9Історія гендерних відносинзал; ісп; 30200
  Просмотр записи
Кафедра ГРФП # Освітній ступінь бакалавр # Напрям # Спеціальність 035 Філологія # Спеціалізація Германські мови та літератури (переклад включно) # амп-16д
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Українська мова (за професійним спрямуванням)зал; 0140
2Управління проектамизал; 1470
3Фізичне вихованнязал; 0280
4Практика усного та писемного мовлення з основної іноземної мовиісп; 0980
5Теоретичний курс (лексикологія та стилістика) другої іноземної мовизал; 0210
6Практичний курс другої іноземної мовизал; 0560
7Практика перекладу з основної іноземної мовиісп; 0210
8Практика перекладу з другої іноземної мовизал; 0140
9Історія основної іноземної мовиісп; 0420
  Просмотр записи
Кафедра ГРФП # Освітній ступінь бакалавр # Напрям # Спеціальність 035 Філологія # Спеціалізація Германські мови та літератури (переклад включно) # амп-16з амп-16зі
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Українська мова (за професійним спрямуванням)інд.з.; зал; 020
2Управління проектамиінд.з.; зал; 220
3Практика усного та писемного мовлення з основної іноземної мовиінд.з.; ісп; 0180
4Теоретичний курс (лексикологія та стилістика) другої іноземної мовиінд.з.; зал; 040
5Практичний курс другої іноземної мовиінд.з.; зал; 0100
6Практика перекладу з основної іноземної мовиінд.з.; ісп; 040
7Практика перекладу з другої іноземної мовиінд.з.; зал; 020
8Історія основної іноземної мовиінд.з.; ісп; 080
  Просмотр записи
Кафедра ГРФП # Освітній ступінь бакалавр # Напрям # Спеціальність 035 Філологія # Спеціалізація Германські мови та літератури (переклад включно) # амп-17д
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Історія України і української культуризал; 14140
2Філософіязал; 14140
3Збереження життя та здоров'я людини(БЖД і ООП, Екологія)зал; 1400
4Фізичне вихованнязал; 0280
5Практичний курс основної іноземної мовиісп; 0980
6Основи перекладознавствазал; 0210
7Порівняльна лексикологія іноземної та української мовиісп; 7140
8Порівняльна граматика іноземної та української мовиісп; 7140
9Практичний курс другої іноземної мовизал; 0560
  Просмотр записи
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...55 ()

        
 

Напрям
Група
 Дисципліна