Тема Название Описание
Опис кредитного модуля (дисципліни) Файл 1_1_01_Методологія та організація наукових досліджень

Опис кредитного модуля (дисципліни)

Файл 1_2_01_Технологія виробництв основного неорганічного синтезу

Технологія виробництв основного неорганічного синтезу

Файл 1.2.03_Обладнання виробництв основного неорганічного синтезу
Файл 1_2_04_Сучасні неорганічні технології в промисловості та охороні довкілля

Сучасні неорганічні технології в промисловості та охороні довкілля

Файл 2_4_02_Теорія досліджень реакцій основного неорганічного синтезу
Файл 2.4.03_Методи експериментальних досліджень та розрахунків

Опис кредитного модуля (дисципліни)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Файл 1_1_01_Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ