gerb

      Відкриті освітні ресурси     

Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля

Лектор: Бурко Ярослав Валерійович, доцент, к.е.н.

Інституціоналізм, або інституціональна економіка (англ. Institutional economics), - школа економічної теорії, що вивчає еволюцію соціальних інститутів, таких як традиції, мораль, право, сім'я, громадські об'єднання, держава та ін., І їх вплив на формування економічної поведінки людей.

Соловйов

СОЛОВЙОВ Олег Володимирович, доктор психологічних наук, професор, Східноукраїнського національного університету імені В. Даля.

Ерёменко А.М., д.ф.н., зав. каф. философии

СОЛОВЙОВ Олег Володимирович, доктор психологічних наук, професор