Семінари, проведені в осінньому семестрі у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля