Інституційний репозитарій Електронний архів (інституційний репозитарій) СНУ ім. В.Даля
Відкриті online курси Відеокурси кращих університетів світу
Відеолекції Відеолекції науковців кращих університетів світу
Російські освітні ресурси Сайти російських освітніх ресурсів
MITOpenCourseWare Освітні ресурси Массачусетського Технологічного інституту (Massachusetts Institute of Technology (MIT)) - лекції, семінари, аудіо-, відеокурси тощо.
Coursera Безкоштовні онлайн-курси викладачів провідних університетів світу
Open Educational Resources Відкриті освітні ресурси світу
World lecture project Відеобібліотека відеолекцій світу. Міжнародна навчальна мережа
Open Yale Courses Лекції та інші матеріали з дисциплін гуманітарних, суспільних та природничих наук
Princeton University Освітні матеріали Принстонського університету (США)
Harvard University Освітні ресурси Гарвардського університету
University of Oxford Освітні ресурси університету Оксфорду